Privacy Policy

Laatse Update 04 Mei 2019


Welcome bij Qiwie

Definities in deze Privacy Policy hebben de volgende begrippen, de volgende betekenis:

Qiwie: Een adviesbureau gespecialiseerd in rekruteringscommunicatie.

Qiwie verbindt er zich toe haar opdracht te vervullen op een onafhankelijke, objectieve wijze en zal de Klant bijstaan en adviseren teneinde in haar noden te voorzien betreffende hieronder beschreven diensten.

Overeenkomst: De afspraken, vastgelegd in een schriftelijk of digitaal document, op grond waarvan Qiwie diensten aan Klant ter beschikking stelt, en waarvan de Algemene Voorwaarden er integraal deel van uitmaken. Het schriftelijk of digitaal document is een orderbon opgemaakt door de Klant of door Qiwie. In deze orderbon wordt verwezen naar een ordernummer en de gekozen dienstverlening.

Diensten: De diensten die beschreven zijn in de tussen Qiwie en Klant overeengekomen en gesloten overeenkomst. Onder diensten wordt onder meer doch niet uitsluitend verstaan het opmaken van jobadvertenties, het publiceren van jobadvertenties, het verspreiden van jobadvertenties, het beheer van jobadvertenties, marketing campagnes, employer branding, bedrijfspresentaties, het implementeren van jobsite oplossingen, back office oplossingen en diverse andere hieraan gerelateerde activiteiten en diensten. Qiwie start met de levering van haar diensten pas vanaf het ogenblik dat er een bevestiging per mail, post of welke ander officiële vorm ontvangen is.

Website: Hiermee wordt verwezen naar www.qiwie.com, www.heeft.nieuwe-jobs.be en de diverse andere Websites hieraan gelinkt.

1. Introductie

1.1 Deze Privacy Policy (" Policy ") wordt gebruikt door QIWIE (" QIWIE ", " wij ", " ons ", " onze "), een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid volgens het Belgisch recht, gevestigd in Brussel, België, en haar hoofdvestiging op Franklink Rooseveltplaats 12, (2060) Antwerpen, België en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder ondernemingsnummer 0830.375.428. QIWIE is te bereiken door een e-mail te sturen naar info@qiwie.com.

1.2 QIWIE waardeert de rechten die zijn toegelaten tot natuurlijke personen zoals u in het kader van de General Data Protection Regulation (" GDPR ") en wil u daarom informeren over de verwerking van gegevens door QIWIE. Deze policy is van toepassing op alle gegevensverwerking die u identificeert of die door QIWIE gebruikt kan worden om u te identificeren (" Persoonsgegevens / Persoonlijke Gegevens ") zoals uitgevoerd bij onze diensten, zoals, maar niet beperkt tot, het leveren van www.qiwie.com (" Website ") en het toestaan van uw gebruik ervan (" Diensten ").

1.3 Bij het bezoeken van de Website verwerkt QIWIE Persoonsgegevens met betrekking tot u als bezoeker van de Website waarvoor wij het doel en de middelen van verwerking hebben bepaald en waarvoor wij de 'gegevensbeheerder' zijn krachtens de GDPR.

1.4 We kunnen deze policy op elk moment wijzigen. In het geval de policy wordt gewijzigd, zal deze gewijzigde policy aan u beschikbaar worden gesteld via de Website.

2. Verwerking van Persoonsgegevens

2.1 QIWIE verwerkt uw Persoonsgegevens omdat u de Website bezoekt. Op de Website kunt u activiteiten uitvoeren zoals, maar niet beperkt tot, het invullen van contactformulieren. Wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt in het kader van die activiteiten, zullen wij ook dergelijke persoonlijke gegevens verwerken.

2.2 Hoewel pseudonieme gebruiksprofielen kunnen worden gemaakt voor advertenties, marktonderzoek en voor het ontwerpen van sites, voert QIWIE geen geautomatiseerde besluitvorming uit op basis van dit profiel, inclusief profilering als bedoeld in artikel 22 (1) en (4) GDPR.

2.3 Van bezoekers aan de Website verzamelen en verwerken wij Persoonsgegevens waar u zich zou bezighouden met activiteiten op de Website of vragen van QIWIE:

2.3.1 IP-adres;

2.3.2 Alle informatie die u ons wilt geven via de beschikbare formulieren, zoals maar niet beperkt tot uw naam, bedrijf, verdere contactgegevens en opmerkingen of vragen.

2.4 De hierboven vermelde informatie is niet verplicht en niet noodzakelijk om een overeenkomst met ons aan te gaan. Als u ervoor kiest deze informatie niet te verstrekken, kunnen we u de Website mogelijk niet aanbieden zoals bedoeld. Wij verzamelen deze persoonlijke gegevens door u te vragen deze aan ons te verstrekken.

2.5 Afgezien van de hierboven genoemde lijst, verzamelen en verwerken wij persoonlijke gegevens zoals uw IP-adres, zoals verzameld via cookies en soortgelijke technieken (zie artikel 5), automatisch. Dit is niet verplicht en niet noodzakelijk om een overeenkomst met ons aan te gaan. Als u ervoor kiest deze informatie niet te verstrekken, kunnen we u de Website mogelijk niet aanbieden zoals bedoeld.

2.6 QIWIE anonimiseert delen van de persoonlijke gegevens, wat betekent dat we de persoonlijke gegevens omzetten in gegevens die niet langer aan een natuurlijke persoon kunnen worden toegeschreven. We noemen deze gegevens 'Niet-persoonlijke gegevens'. QIWIE behoudt zich hierbij het recht voor om niet-persoonlijke gegevens voor de doeleinden op te slaan.

3. Doeleinden van verwerking van Persoonsgegevens en de wettelijke basis daarvan

3.1 Persoonlijke gegevens worden door QIWIE verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

3.1.1 Het leveren van de Diensten en de Website aan u;

3.1.2 Het analyseren van de effectiviteit van de diensten en de Website;

3.1.3 Het toestaan dat u contact kan opnemen met QIWIE en QIWIE toestaan om op uw verzoek te reageren;

3.1.4 Het analyseren van het gebruik van de Diensten en de Website;

3.1.5 Het analyseren van persoonlijke gegevens om de Diensten en Website te verbeteren;

3.1.6 Het bevorderen van het gebruik van onze Diensten en Website;

3.1.7 Het verbeteren van de Diensten en Website.

3.2 QIWIE verwerkt Persoonsgegevens op de volgende wettelijke basis:

3.2.1 U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

3.2.2 Het legitieme belang van QIWIE om de prestaties van de Website te onderhouden en te controleren en om voortdurend te kijken naar het verbeteren van de site en de Diensten die deze onze gebruikers biedt.

4. Dataretentie

4.1 We slaan uw persoonlijke gegevens op zo lang als nodig is voor de doeleinden van verwerking zoals vermeld in deze policy.

4.2 IP-adressen worden onmiddellijk geanonimiseerd, met een versleutelde overgedragen kopie van de IP-adressen die een week worden bewaard, voor back-up doeleinden. Andere actie kan ons verplichten om uw gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld wanneer u onze inhoud downloadt, zoals een whitepaper, of contact met ons opneemt via de Website.

5. Cookies

5.1 Zoals hierboven vermeld, verzamelt QIWIE persoonlijke gegevens automatisch via cookies en soortgelijke technieken. Dit zijn kleine gegevensbestanden die op uw internetbrowser op uw computer worden geplaatst en opgeslagen om als identificatie te dienen, om door de website te navigeren en om bepaalde functies van de website in te schakelen. Deze beschadigen uw computer niet en bevatten geen schadelijke software.

5.2 De soorten verzamelde cookies zijn:

5.2.1 Essentiële cookies: deze zijn vereist, zodat u de volledige functionaliteit van de website kunt ervaren. Ze laten u bijvoorbeeld toe om in te loggen of een whitepaper te downloaden;

5.2.2 Functionele cookies: hiermee kan de website uw voorkeuren onthouden wanneer u terugkeert naar de website en worden er zogenaamde sessiecookies toegevoegd.

5.3 Voor sommige cookies hebben we uw toestemming nodig. We vragen dit door middel van een pop-upvenster, althans bij het eerste bezoek aan onze website.

5.4 Hoe lang een cookie op uw computer blijft hangen, is afhankelijk van het type cookie. We gebruiken tijdelijke cookies en cookies die langer op uw computer blijven. Een tijdelijke cookie wordt automatisch verwijderd wanneer u de webbrowser sluit.

5.5 QIWIE maakt gebruik van Google Analytics en Google Remarketing, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (" Google "), met actieve IP-anonimisering. Dit betekent dat uw IP-adres van tevoren wordt ingekort, en alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres worden overgedragen aan een server van Google in de VS en daar worden ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website door de gebruikers te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere diensten en analyses met betrekking tot de website en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren . Uw IP-adres wordt niet samengevoegd met andere informatie van Google.

5.6 U kunt uw browserinstellingen controleren om op de hoogte te worden gesteld van het gebruik van cookies en om de instellingen zodanig te wijzigen dat cookies alleen in individuele gevallen worden toegestaan, om de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen te verbieden, of om het automatisch verwijderen van cookies te activeren bij het sluiten van de browser. U kunt Google Analytics ook uitschakelen door een browserplug-in te downloaden. Dit kan echter sommige functies op deze Website verstoren of uitschakelen en de kwaliteit van uw ervaring verminderen.

6. E-mail

6.1 U kunt uw e-mailadres aan QIWIE verstrekken via de Website. Deze gegevens worden gebruikt om op de meest optimale manier contact met u op te nemen en om de door u gevraagde activiteiten uit te voeren. QIWIE kan bijvoorbeeld contact met u opnemen om u te informeren over tips en trucs voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van arbeidsmarketing.

6.2 In aanvulling op de hierboven vermelde e-mails, kan QIWIE contact met u opnemen om QIWIE en zijn merken, producten en diensten verder te promoten. Waar nodig zullen we uw toestemming verkrijgen voordat deze e-mails worden verzonden. Elke e-mail biedt u de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken en u af te melden voor e-mails van QIWIE.

7. Ontvangers van persoonlijke gegevens

7.1 Wanneer dit nodig is om onze Diensten aan u en het bedrijf waarvoor u solliciteert uit te voeren, kunnen we Persoonlijke Gegevens overdragen aan onze verwerkers. Bewerkers handelen en verwerken altijd persoonlijke gegevens namens QIWIE en de instructies die we aan hen verstrekken. Deze kunnen zijn:

7.1.1 Toestemming voor cookies voor onze cookie-popup (VK);

7.1.2 Facebook-trackingcode (VS, onderdeel van EU-VS Privacy Shield);

7.1.3 LinkedIn-trackingcode (VS, onderdeel van EU-VS Privacy Shield);

7.1.4 Google voor retargeting (VS, onderdeel van EU-VS Privacy Shield);

7.2 Wanneer dat nodig is om de Diensten uit te voeren, zullen we de Persoonsgegevens verstrekken aan gelieerde bedrijven van QIWIE.

8. Beveiliging

8.1 QIWIE zorgt ervoor dat het alle maatregelen heeft genomen zoals vermeld in artikel 32 GDPR, wat betekent dat, gelet op de stand van de techniek, de implementatiekosten en de aard, reikwijdte, context en doeleinden van Verwerking alsmede het risico van variërende waarschijnlijkheid en strengheid voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, QIWIE heeft passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om een beveiligingsniveau te waarborgen dat geschikt is voor het risico, waaronder, onder meer, waar passend:

8.1.1 De pseudonimisering en codering van persoonsgegevens;

8.1.2 De mogelijkheid om de voortdurende vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van verwerkingssystemen en -diensten te waarborgen;

8.1.3 De mogelijkheid om de beschikbaarheid en toegang tot persoonlijke gegevens tijdig te herstellen in geval van een fysiek of technisch incident;

8.1.4 Een proces voor het regelmatig testen, beoordelen en evalueren van de effectiviteit van technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen.

8.2 Mocht er sprake zijn van een inbreuk op uw persoonlijke gegevens die een hoog risico voor uw rechten en vrijheden met zich meebrengt, dan zullen wij dit u onverwijld meedelen.

9. Uw rechten

9.1 De GDPR biedt betrokkenen, afhankelijk van de situatie, de volgende rechten:

9.1.1 Het recht op toegang tot persoonlijke gegevens;

9.1.2 Het recht op rectificatie van persoonlijke gegevens;

9.1.3 Het recht om QIWIE te vragen persoonlijke gegevens te wissen;

9.1.4 Het recht om QIWIE te verzoeken of de verwerking van de Persoonsgegevens mogelijk beperkt is;

9.1.5 Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking;

9.1.6 Het recht op gegevensportabiliteit;

9.1.7 Wanneer de verwerking gebaseerd is op toestemming: het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat een dergelijke intrekking effect heeft op de legitimiteit van de verwerking voorafgaand aan de opname;

9.1.8 Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie.

9.2 Bij het uitvoeren van deze rechten kan QIWIE om specifieke aanvullende informatie vragen. Dergelijke aanvullende informatie wordt alleen verwerkt voor het uitvoeren van de genoemde rechten.

10. Rechten van kinderen

10.1 Onze Website en Diensten richten zich niet tot iemand onder de 16 jaar (" Kinderen ").

10.2 We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kinderen onze persoonlijke gegevens hebben verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke gegevens van kinderen hebben verzameld zonder de toestemming van de ouders te verifiëren, ondernemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

11. Vragen

11.1 Als u na het lezen van deze policy nog vragen heeft of een recht wilt uitoefenen zoals vermeld in deze policy, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen met de details die u in deze policy zijn verstrekt of stuur een e-mail naar info@qiwie.com.